Organisasjon

 
Eier                  - Sør-Varanger kommune 100 %
 
Styreleder        - Hanne Kalliainen, Sp

Nestleder         - Steffen Mong, H
Styremedlem    - Renate Hansen, Ap
Styremedlem    - Marit Paulsen, rådmannens representant
Styremedlem    - Sigrid Sandbu, Rådet for funksjonshemmede 
Styremedlem    - Svein Derås, Eldrerådet

Frivillig representant- Steinar Andreassen

Vara                - Jorunn Hildonen

Vara                - Jo Andre Jørstad

Vara                - Tina Agnete Bønå
Vara rådmannens representant- Anita Kurthi

Vara rådet for funksjonshemmede- Alf Salangi

Vara eldrerådet- Wenche Randal
Vara frivillig representant- Reidun Must
Daglig leder      - Sandra Asmyhr


Vedtekter vedtatt 021213

2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger