Språkhjelp

Torsdag 28. januar 2010 startet vi opp med leksehjelp på biblioteket i Kirkenes. Prosjektet er i samarbeid med Flyktningtjenesten og Biblioteket. Vinteren 2012 endret vi navnet fra leksehjelp til språkhjelp

Språkhjelpa er åpen fra september til mai/juni, med unntak av jule-og påskeferie. Det er på torsdager fra kl 16-18 på biblioteket i 3. etasje.

Målgruppen for språkhjelpa er alle voksne som holder på å lære seg norsk.

På språkhjelpa har vi en gjeng frivillige som består av både personer med pedagogisk bakgrunn og ikke. Men alle er like viktige og kan bidra på forskjellige måter. All honnør til dem!

Språkhjelpa er lagt opp "uformelt" og det er ingen undervisningsopplegg. I lokalet er det flere bord der det er lagt opp til ulike aktiviteter: lesing, gramatikk, spill, snakking etc. Slik kan hver enkelt drive med det de ønsker.

Tilbudet har blitt godt mottatt og stort sett er det ca 20-30 personer som benyttet seg av tilbudet. Både de frivillige og elevene får masse skryt.


2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger