Norsk Russisk Grenseboerklubb "Dialog"

Frivillig sentralen i Sør-Varanger kommune har sammen med representant fra Petchenga kommune og frivillige fra både norsk og russisk side startet opp med Norsk-Russisk grenseboer klubb "Dialog". Klubben er åpen for alle som har interesse av å lære mer om naboen på andre sida av grensa. Målet med klubben er språk, kommunikasjon og kultur. Det planlegges møter/arrangementer hver måned vekselvis på norsk og russisk side.

Vi i grenseområdene har alltid hatt en interesse av å kommunisere med hverandre og lære hverandre å kjenne. Etter at grenseboerbeviset ble innført i 2012 har mulighetene til samarbeid på tvers av grensene økt. Vi så at det ikke at fantes noen naturlige uformelle møteplasser der naboer på hver side av grensa kan bli kjent med hverandre. Vi ønsker med denne klubben å bringe folk nærmere hverandre, å legge til rette for en møteplass der man kan bli kjent og gjøre felles aktiviteter.

Målgruppen for klubben er folk flest som er nysgjerrig på å lære seg mer om naboen på andre sida av grensa, alder 0-100 år. Planlagte aktiviteter er alt fra språkundervisning, kurs i forskjellig håndverk, baking, matlaging, dans, kultur, og å markere forskjellig høytider sammen.

Lørdag 12. april var det offisiell åpning av Norsk Russisk Grenseboerklubb ”Dialog” i Nikel. Vi dro med buss fra Kirkenes via Nikel for å plukke med lokalhistorisk guide og russiske klubbvenner. Turen gikk så videre til Gagarin museet og klosteret ved Lostari. Deretter dro vi tilbake til Nikel for festmiddag og offisiell åpning.


For mer info om løpende aktiviteter se vår facebook gruppe https://www.facebook.com/grenseboerklubbdialog/

Til denne aktiviteten får vi finansiell støtte fra Barentssekreteriatet.


2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger