Oppstart av eldrekaféen utsatt til høsten

I dag har det vært gjennomført et drøftingsmøte med de frivillige knyttet til driften av eldrekaféen, der man har konkludert med at oppstarten bør drøyes til høsten.

Det er flere årsaker til at møtedeltakerne i dag kom frem til denne konklusjonen. 

Først og fremt er våren en veldig travel tid for mange, flere av de frivillige har inngått andre avtaler og kan ikke starte før til høsten. Videre er det enda noen restriksjoner for slike arrangementer, som vil sette begrensninger for hvordan man kan gjennomføre disse samlingene. Frivilligsentralen vil derfor kalle inn til et nytt drøftingsmøte til høsten. 

2023 © Sør-Varanger Frivilligsentral