Hjelp med løvraking og gressklipping for eldre og uføre

Eldre og uføre kan spørre om hjelp til løvraking og gressklipping i sommer

Er du eldre og ufør og trenger hjelp til hagearbeid som løvraking og gressklipping, kan du ta kontakt med frivilligsentralen på telefon 789 71851 eller mobil 41316042, for å høre om det er frivillige som kan hjelpe til. Ved ledig kapasitet vil du få muligheten til å få hjelp av våre vaktmestere. 

2023 © Sør-Varanger Frivilligsentral