Om oss

  

Frivillig Sentralen i Sør-Varanger har vært i drift siden 1992, og er eid av Sør-Varanger Kommune. Sentralen er lokalisert i det gamle biblioteket/ Saviomuseet, Kongensgate10 B. Her deler vi lokalene med dagsenter for psykisk helsetjeneste, ”Møteplassen”. 
Daglig leder er ansatt i 100 % stilling og skal fungere som en koordinator og kontaktpunkt for frivillige og andre. Vi har en fast gjeng bestående av 4-5 frivillige som møter opp for å utføre små og store oppdrag.
Aktivitetene ved sentralen har tidligere i hovedsakelig vært praktisk hjelp, som snømåking, plenklipp, raking og andre "vaktmesteroppgaver". Sentralen eier egen bil, snøfreser, plenklippere, motorsag m.m. som gjør oss i stand til å yte et bredt spekter av praktisk hjelp. Vi har de senere årene utviklet nye aktiviteter som har blitt en betydelig del av vår virksomhet. 
Frivillig Sentralen har det daglige ansvaret for minibussen til Sør-Varanger Røde Kors. Den er tilrettelagt for handikaptransport. Denne bussen viser seg å være et svært godt velferdstilbud for eldre/handikappede i de kommunale institusjonene. Vi har og en del oppdrag for barnehager i kommunen, der de gir gjenytelse ved å besøke institusjonene og eldrekafeen for å synge, danse etc.  
Videre så startet Frivillig Sentralen og Sør-Varanger Røde Kors et samarbeid om ”eldrekafe” i 2004. Vi har aktivitet hver tirsdags formiddag på Eldresenteret, der det serveres kaffe og vafler samt at det er sang, musikk og loddsalg. Målgruppen er spesielt eldre som ellers ikke kommer seg ut. De besøkende er både demente, handikappede og andre ”friske” pensjonister, og på kafedagen har vi bussene med sjåfører ute i tjeneste. I tillegg må nevnes de frivillige ”kafedamene” som går i skift året rundt og bemanner kafeen.

Frivillig Sentralen samarbeider gjennom hele året med Flyktningtjenesten i kommunen om forskjellige prosjekter. Vi har bl.a. språkhjelp på biblioteket en ettermiddag i uka og vi har tidligere arrangert internasjonale matkvelder. I tillegg har vi personer fra introprogrammet som får språk-/ arbeidspraksis hos oss.
I en årrekke har også Frivillig Sentralen arrangert sydenturer for personer som vil ut å reise, men som ikke vil eller kan reise alene. Dette er et svært populært tiltak, og de senere årene har vi reist til Oslo Røde Kors behandlingssenter Casas Heddy på Lanzarote. Turene har vært svært populære med opptil 45 reisende. Vi har hatt personer med forskjellige sykdommer/ rehabiliteringsbehov. Noen av disse har fått behandling og fysioterapi mens andre er der for å oppleve sydens varme.
Ellers i året samarbeider vi med andre organisasjoner og institusjoner om diverse arrangementer. Alt fra hyggestund på 17. mai for eldre og uføre, adventsgudstjeneste, handleturer til Finland, Solfest osv.
I 2017 utløste sentralen 5725 timer frivillig arbeid, noe som tilsvarer ca 3,25 årsverk.

 

2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger