Bli frivillig

Er du interessert i å melde deg som frivillig? Har du en time til overs? Ønsker du å hjelpe noen som har behov for det? Frivillig Sentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser.

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

 • Du bestemmer selv HVA slags, HVOR mye og NÅR du vil gjøre frivillig arbeid.
 • Du yter en innsats uten økonomisk vederlag eller andre fordeler.
 • Lønn for innsatsen er gleden du får for å gjøre noe for andre, dine eventuelle reiseutgifter dekkes av brukeren. 
 • Våre tjenester er kun et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. 
 • Kanskje du har hatt et yrke som kan være til nytte for andre. 
 • Ansatte og frivillige har taushetsplikt. 

Kunne du tenke deg å:  

 • Hjelpe til med å handle? 
 • Hjelpe til med praktiske oppgaver
 • Være følgehjelp i drosje til lege, sykehus, tannlege etc. 
 • Være turvenn, aktivitetsvenn, besøksvenn, lesevenn … 
 • Hjelpe til med dataopplæring 
 • Være turansvarlig for ulike turer
 • Starte lesesirkel 
 • Være leksehjelper 
 • Arrangere andre aktiviteter, mulighetene er uendelige….


2023 © Sør-Varanger Frivilligsentral