Aktivitetsvenn for demens syke

Sør-Varanger kommune har inngått en partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Sør-Varanger Demensforening om å starte opp med aktivitetsvennordning for demens syke.

Hva er en aktivitetsvenn?

Som frivillig aktivitetsvenn vil du gjøre aktiviteter sammen med en som har demens sykdom. Har du en interesse eller noe du liker å gjøre, er det et veldig godt utgangpunkt for å bli aktivitetsvenn. Sammen kan dere drikke kaffe, gå tur i skogen, sykle, trene, gå på teater eller kino, fiske, male, gå på utstillinger eller annet. 

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens sykdom få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer. 

Vi har avholdt flere kurs i Kirkenes og på Bugøynes og tilbudet er satt i gang. Det er satt sammen en arbeidsgruppe der daglig leder på Frivillig Sentralen som er kontaktperson og prosjektleder i kommunen. Gruppens oppgave er å rekruttere frivillige aktivitetsvenner og gi de den opplæringen de har behov for, samt spre informasjon om tilbudet og rekruttere brukere av tilbudet.

  • Sandra Asmyhr (Frivillig Sentralen)
  • Gunn Terese Olafsen (sykehjem)
  • May Synnøve Birkely (hjemmebasert omsorg)
  • Hild Ulvang (demensteamet)
  • Anita Vangen (tildelingskontoret)
  • Kirsten Greiner Ovesen (Nasjonalforeningen for folkehelse)
  • Bente Aagot Mortensen (Nasjonalforeningen for folkehelse)
  • leder (Røde Kors besøkstjeneste)

Aktivitetsvenngruppa ønsker å bidra til mer aktivitet og glede på sykehjemmene i Sør-Varanger kommune. Kan du tenke deg å være med i ei gruppe som arrangerer f.eks solfest, vaffeldagen, musikk og bevegelse, allsang, "Olympiade"? Kanskje du kan være med en gang i år?  

For mer info om ordningen se:
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

2020 © Frivillig Sentralen i Sør-Varanger