PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsvenn for demente

Sør-Varanger kommune inngikk 12. november 2014 en partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Sør-Varanger Demensforening om å starte opp med aktivitetsvennordning for demente.

Hva er en aktivitetsvenn?

Som frivillig aktivitetsvenn vil du gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Har du en interesse eller noe du liker å gjøre, er det et veldig godt utgangpunkt for å bli aktivitetsvenn. Sammen kan dere gå tur i skogen, sykle, trene, gå i teater eller på kino, fiske, male, gå på utstillinger eller annet.

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Vi har avholdt flere kurs i Kirkenes og på Bugøynes og tilbudet er nå satt i gang. Det er satt sammen en arbeidsgruppe bestående av enhetsleder sykehjem, enhetsleder hjemmebasert omsorg, representant fra kommunenes demensteam, representant fra tildelingskontoret, leder av Røde Kors besøkstjeneste og daglig leder på Frivillig Sentralen som er kontaktperson og prosjektleder i kommunen. Gruppens oppgave er å rekruttere frivillige aktivitetsvenner og gi de den opplæringen de har behov for, samt spre informasjon om tilbudet og rekruttere brukere av tilbudet


Nasjonalforeningens prosjektleder i Troms og Finnmark: Inger Marie Olsen: ingo@nasjonalforeningen.no

For mer info om ordningen se:
http://www.nasjonalforeningen.no/no/Demens/Bli_frivillig/